27 Januar 2022 godine

Javne nabavke

Odluke o ishodu/rezultatima postupaka

2022

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-1_ Stacionarne akumulatorske baterije za izvore pomoćnog napajanja i UPS-ove

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-2_Akumulatorske baterije za drumska vozila i građevinsku mehanizaciju

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT-3_Akumulatorske baterije za šinska vozila

14.01.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kolektivno kombinovano osiguranje radnika

2021

30.12.2021. godine

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke – revizija finansijskih izvještaja za 2021. godinu

30.12.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-LOT 2; LOT 3 i LOT 4

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 9-potrošni materijal za PI Bihać

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 8-potrošni materijal za PI Tuzla

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 7-potrošni materijal za PI Zenica

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 6-potrošni materijal za PI Sarajevo

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 5-potrošni materijal za PI Mostar

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LOT 1-potrošni materijal za CR Rajlovac

30.12.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba – željeznički obrasci za 2021. godinu

17.12.2021. godine

Odluka o kvalifikovanim ponudjacima za pruzanje advokatskih usluga-II

30.11.2021. godine

Odluka o izboru ponuđača – sredstva za higijenu

30.11.2021. godine

Odluka o poništenju postupka – rezni alati noževi

30.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Monoblok točkovi

30.11.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Boje i lakovi za AKZ i pomocni alati

29.11.2021. godine

Odluka o ponistenju postupka nabavke-ogrijevni materijal za 2021. godinu

18.11.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga – održavanje registrofona i radio uređaja u PI Zenica, PI Sarajevo, PI Mostar, PI Tuzla i PI Bihać

18.11.2021. godine

Odluka o poništenju postupka JN roba – grafikoni, red vožnje za kurire i knjižice reda vožnje za 2021_2022

18.11.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-popravka i održavanje postrojenja, dijelova instalacija i uređaja na infrastrukturnim kapacitetima

18.11.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN usluga-reparacija kliznih ležajeva

16.11.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN roba-Kočne papuče od sivog liva i sinterovanog materijala

14.10.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kvarcni pijesak

14.10.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova-Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP

06.10.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke- revizija finansijskih izvještaja za 2021.g

06.10.2021. godine

Odluka o kvalifikovanom ponuđaču za pružanje advokatskih usluga

06.10.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-revizija vučnih motora glavnih generatora glavnih prigušnica ARNO pretvarača i motora kompresora

07.09.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – kocna oprema i pneumatska instalacija

07.09.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – tucanik eruptivnog porijekla za odrzavanje gornjeg stroja

07.09.2021

Odluka o kvalifikovanom ponudjacu za pruzanje notarskih usluga

07.09.2021. godine

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke filteri za potrebe radionice Blazuj na odrzavanju TPM i TMD Zeljeznicke infrastrukture i Zeljeznickog operatora

07.09.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora-ručne signalne svjetiljke za radnike na osiguranju i regulaciji željezničkog saobraćaja

07.09.2021. godine

Odluka o poništenju postupka JN izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP_tender broj_GD-50_20

26.08.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – potrošni materijal za radionice LOT 1 CR Rajlovac

26.08.2021. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – potrošni materijal za radionice LOT 2, LOT 3 i LOT 4

09.08.2021. godine

Rješenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-1819-7_21 kojim se poništava Odluka o poništenju postupka broj UD-8735-1-8.1._2021

06.08.2021. godine

Odluka o otkazivanju postupka – Revizija finansijskih izvjestaja za 2021. godinu

29.07.2021.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – reparacija kliznih ležajeva

02.07.2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća nabavka robe Šine 49E1

23.06.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-zamjena uredaja na NEMV GD-03_21

09.06.2021.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke izvođenja radova – Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP, tender broj_GD-50_20

07.06.2021. godine

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga koje su izuzete od primjene Zakona – Poštanske uisluge

03.06.2021. godina

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga koje su izuzete od primjene Zakona

06.05.2021.

Rješenje URŽ-a broj JN2-01-07-1-473-10_21 kojim se poništava Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 1-433-1_2021

16.04.2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – radovi na zamjeni elektronskog SS uredjaja

16.04.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Službena odjeća i obuca GD-67-20

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-1 Stezaljke, spojnice nosaci i drugi metalni dijelovi KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-2 Dijelovi sklopova, izolatori i sklopovi KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-3 Uzad, provodnici i zice za KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-4 Pribor i materijal za povezivanje PV KM

03.03.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lot-5 Oprema za zastitu na radu KM

22.02.2021. godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Dizel gorivo – GD-64-20

24.02.2021. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Tucanik krečnjačkog porijekla

11.02.2021

Odluka o otkazivanju postupka-Revizija finansijskih izvjestaja za 2020

11.01.2021. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN izvođenja radova-Isporuka i instalacija elektronskog SS osiguranja 6 (šest) ŽCP

PRETHODNE GODINE

Odluke o ishodu/rezultatima postupaka za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 godinuOdluka o kvalifikovanom ponudjacu za pruzanje notarskih usluga

Podaci o zakljucenim ugovorima, izmjenama i njihovoj realizaciji

Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Trenutno nema otvorenih konkurentskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih takmičarskih postupaka!

Trenutno nema otvorenih organičenih postupaka!